Pereäri edu – ettevõtte eesotsas on üks perekonnanimi

„Esimesi aastakümneid loendavas Leedus kujunevad alles nüüd pereäri mudelid, põlvkonnad vahetuvad. Meie oleme ühed esimestest, kes on ettevõttes võtnud kursi perele,“ ütleb Domas Jakutis, kes juhib Leedu madratsi- ja vooditootmisettevõtet Lonas.


Jonavas tegutsev ettevõte tähistas sel kuul oma 25. juubelit. Ettevõtte arenduses ning strateegia väljatöötamises ja elluviimises on osalenud koguni kuus Jakutiste pere liiget: asutaja Kazimieras, tema naine Birutė ning nende pojad Domas, Adas, Saulius ja Liudas.


Alates 2007. aastast, mil pereliikmed hakkasid üksteise järel ettevõtte juhtimisega liituma, nägid mõne aasta jooksul ilmavalgust muutused – käive kasvas, turule tuldi uute toodetega ja klientide usaldus süvenes.

Ettevõtte nimi kõlas ka kodus

„Mina Lonases tööle ei hakka,“ ütles ettevõtte praegune turundusjuht Saulius Jakutis umbes kümne aasta eest emale.

Nelja poja ema Birutė Jakutienė meenutab, et teistelgi lastel olid eluks omad plaanid. Üks neist – ettevõtte praegune juht Domas – unistas lavakunstist ja ürituste korraldamisest, kuid jäi sisseastumisdokumentide esitamisega hiljaks.

„Siis soovitasime tal ärijuhtimist õppida. Ütlesin tollal, et õpinguaastate jooksul loksuvad tulevikumõtted paika,“ räägib Birutė Jakutienė.

Oma äri kavatsesid luua teisedki pojad. „Mis juhtus, miks nad kõik Lonasesse tulid, on raske öelda. Küllap asjaolud kujunesid nõnda. Aga ühtegi last ei ole me sinna väevõimuga ajanud,“ jagab ema.

Ettevõtte rajaja Kazimieras Jakutis tõdeb samas, et nende neli poega on üles kasvanud koos selle ettevõtte nimega, mida K. Jakutis ise nimetab enda viiendaks lapseks.

„Isegi hambaharjatopsidel olid kodus laste nimede esitähed, mis seostus ettevõtte nimega. Lonas on nende elus kogu aeg lahutamatult kaasas käinud,“ meenutab Kazimieras Jakutis.

Tootmises kõlab ka muusika

Kazimieras Jakutise hinnangul on 25 aastat ettevõtte jaoks nagu kolmandik inimese elust. „Seda on palju. Sellepärast on ettevõte minu jaoks nagu ime. Vahel võrdlen seda Leeduga, mille iseseisvus on samuti nagu ime,“ kõneleb K. Jakutis, kes on peale ettevõtluse tuntuks saanud ka isamaaliste lauludega.

Praegu täidab ta ettevõttes vaid järelevalvaja rolli, igapäevaste otsuste langetamise ohjad on poegade käes.

„Ja siis mõtisklen edasi – mis see ime on? Kust see tuleb? 2007. aastal, mil pereliikmed hakkasid ühinema, sai Lonas justkui tõuke, kiirenduse. Kadus lahmimine, kõik loksus pikkamisi paika, tekkis rahu ja teadmine, kuhu minna, samuti inimesed, kelles ei kahtle,“ ütleb K. Jakutis.

Lonast on peale tootmise alati seostatud ka muusikaga. Neli sooloalbumit välja andnud Kazimieras Jakutis (keda tuntakse Pagulbise pseudonüümi all) haaras kitarri kätte ka neil aegadel, mil ise ettevõtet juhtis.

Tõenäoliselt sellepärast kajastuvad muusikamotiivid ka ettevõtte madratsi- ja voodikollektsioonide nimedes: Mūza (leedu k muusa), Harmonija (leedu k harmoonia), Sonata (leedu k sonaat), Piano jms.

Kõige olulisemad on head suhted peres

Lonase juht Domas Jakutis on veendunud, et ilma peresisese kooskõlata ei oleks edukat pereäri.

<span„Ilma heade peresuheteta oleks edukas äri võimatu. Kui seda ei oleks, läheksime lihtsalt riidu,“ kinnitab Domas Jakutis.

Kui taasiseseisvunud Leedus hakkasid ettevõtted tekkima, õnnestus vaid vähestel võtta pereäri suund.

„Ma ise kuulen muudkui, et vähe on selliseid lugusid nagu meie oma. Põhjuseid on mitmesuguseid. Vanematel on raske lapsi motiveerida, nad valivad muu tegevuse, viimaks sõidavad välismaale ära.

Mõnikord juhivad asutajate lapsed ettevõtteid üksnes formaalselt, aga otsuseid langetavad vanemad.

Tõsi, ettevõte ei ole iial soovinud saada masstootmistehaseks, vaid on valinud raskema tee – töötada välja kaubamärk, rõhutada meistrite käsitööd ja luua disainisari.

„Sellepärast ei ole meie töö ilma loominguta mõeldav. Teatud õppetunnid olen selgeks saanud isalt. Kõigepealt on väga tähtis leida sobiv meeskond – inimesed, kellel oleks sarnane mõtteviis ja väärtused.

Kui hakkasin Lonases töötama, sukeldusin ärisse, mind haaras hasart, eriti kui õnnestus häid tulemusi saavutada,“ jagab D. Jakutis.

Positiivne hinnang klientidelt

Leedu madratsi- ja vooditootmisettevõttel Lonas on 11 tegutsevat salongi üle kogu Leedu, lisaks avati tänavu kaks salongi Riias. Kõik ettevõtte tooted sünnivad disainerite abiga. Möödunud aastal küündis ettevõtte tulu 4 mln euroni.

Ettevõtte valitud töösuunda väärtustavad ka ostjad. Seda on näidanud klientide küsitlus. Rahulolu-uuring viidi läbi maailmas tuntud metoodikaga. NPS (Net Promoter Score) on näitaja, mis kajastab klientide üldist rahulolu ettevõttega ja lojaalsust kaubamärgile.

Maailma tuntuimad ettevõtted (Zappos, Apple, Phillips, Amazon, Harley-Davidson ja teised) jälgivad pidevalt NPSi.

Koguni 428 vastajat 500-st andis selle metoodika järgi ettevõttele kõrgeima hinde (9–10 palli). 61% küsitlusel osalenutest vastas, et väga suure tõenäosusega ostaksid nad Lonase toodangut teinekordki.

Nagu ütles ettevõtte turundusjuht ja noorim perepoeg Saulius Jakutis, ei vali tarbijad madratseid ja voodeid ainuüksi hinna või välimuse järgi, vaid väärtustavad eelkõige kvaliteeti – kümneaastast tootegarantiid, ettevõtte meistrite käsitööd, tasuta kohaletoomist päris magamistuppa välja, voodi tasuta kokkupanekut ja laia tootevalikut.

See on ettevõtte jaoks väga suur tunnustus ja parim kingitus 25. sünnipäevaks.  Küsitlustulemused ei ole juhus, vaid pikaaegse töö ja vastutustundliku suhtumise tulemus“, - rõõmustab Saulius Jakutis.

Gruppi kuulub kuus ettevõtet

25 aasta eest rajatud pisikesest porolooniettevõttest on tänaseks kujunenud kogu Lonase ettevõtetegrupp, mille tegevus on jaotatud eri üksusteks.

Grupis töötab kokku 120 inimest ja selle konsolideeritud aastakäive on umbes 10 miljonit eurot.

Lonase ettevõtetegruppi kuulub kuus ettevõtet: Lonas ir partneriai, Lonas, Loniukas, Lonas Latvija, Gergama ja Porolonas. Eri ettevõtete tegevusvaldkonnad jaotuvad alates kaubandusest Leedus ja Lätis kuni logistika, tootmise, kinnisvara ja investeeringuteni.

„Lonas ise on kaubamärgi omanik ja arendaja ning ettevõtte tegevusala on loome ja müük. Stabiilselt kasvav ja kiiresti muutustega kohanev ettevõtetegrupp on dünaamiline, uuendusmeelne ning aina ahvatlevam võimalus Kaunase kvalifitseeritud spetsialistide jaoks,“ avaldab Domas Jakutis.

Mõne aasta eest oma pere loonud Domas Jakutis ei kaalu veel esialgu, kas pereäri õnnestub tulevikus järgmisele põlvkonnale edasi anda, nagu pikaaegsete traditsioonidega riikides kombeks: „Kas minu tütrele või vendade lastele. Eks näis. Aega meil ju veel on,“ ütleb ettevõtja.

Ent D. Jakutis ei kahtle põrmugi, et ettevõtte nimi kuulub nii tema kui ka vendade peredesse sama lahutamatu osisena.