Ostu-müügireeglid
Üldsätted

1. See ostu-müügieeskiri (edaspidi – Eeskiri) on juriidiliselt kohustuslik dokument, mis sätestab Ostja (edaspidi – Klient) ja Müüja (edaspidi – Lonas) omavahelised õigused, kohustused ja vastutuse, kui Klient ostab kaupa Lonase e-kauplusest Lonas.ee aadressil  https://www.lonas.ee/ (edaspidi – Kauplus, E-kauplus).

Lepingu sõlmimise hetk

2.1. Leping Müüja ja Ostja vahel loetakse sõlmituks sellest hetkest, kui Ostja on e-kaupluses pannud kokku ostukorvi, nimetab kohaletoimetamise aadressi, valib tasumisviisi, tutvub Lonase eeskirjadega, tellib Lonase kaupu ja/või teenuseid.

2.2. Leping hakkab kehtima, kui Ostja tellib kaupu ning Lonas edastab Ostjale tema nimetatud e-posti aadressil kinnituse tellimuse saamise kohta, ja kehtib kuni kauba tarnimise ja selle eest täieliku tasumiseni.

2.3. Iga leping, mis on sõlmitud Müüja ja Ostja vahel, on hoiul e-kaupluses kuni lepingu tingimuste täieliku täitmiseni.

Kliendi õigused

3.1. Kliendil on õigus osta tooteid kauplusest, juhindudes käesolevast eeskirjast ja kaupluse sätestatud korrast.

3.2. Kahe nädala jooksul võib Klient põhjuseid nimetamata tellimuse tühistada kirjalikus vormis (nt kirja teel, e-posti teel kontaktisiku e-posti aadressil) või tagastades saadud kauba, seda ka siis, kui tellimus on esitati juriidilise isikuna (ettevõtete tellimused). Tähtaega hakatakse arvestama kauba kättesaamise päevast ja arvestatakse kuni Kliendi kirjaliku loobumise saamiseni.  Et selline loobumine oleks õiguslikult kehtiv, piisab sellest, kui loobumisest teavitatakse või kaup tagastatakse õigeaegselt. Tellimuse tühistamise peab Klient adresseerima: e-pood@lonas.ee.

3.3. Tellimuse tühistamise õigus ei kehti:

3.3.1. kaubale, mis on valmistatud vastavalt Kliendi spetsifikatsioonidele või on toodetud, kohandades neid vastavalt kliendi individuaalsetele vajadustele (ebastandardsed mõõtmed, kattematerjali värv, valitud kangaga voodid jms);

3.3.2. teistel juhtudel, kui ostu-müügilepingust ei tohi loobuda Eesti Vabariigi seaduste alusel.

3.4. Punkti 3.3 nõuetele vastava kauba vastuvõtmisest keeldumisel kauba eest makstud raha ei tagastata.

3.5. Kauba eest makstud raha tagastatakse 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates tellimuse tühistamise kuupäevast.

3.6. Klient kohustub tellitud kauba vastu võtma 60 päeva jooksul alates tellimuse esitamise kuupäevast. Vastasel juhul on müüjal õigus ette teatamata tellimus tühistada.

Müüja õigused

4.1. Kui klient üritab e-kaupluse toimimist või stabiilset toimimist kahjustada, võib Lonas ette teatamata piirata ja / või peatada Kliendi juurdepääsu e-kauplusele.

4.2 Müüja võib olulistel asjaoludel ajutiselt või täielikult katkestada e-kaupluse tegevuse eelnevalt sellest Klienti teavitamata.

4.3 Müüja võib ühepoolselt muuta nende reeglite tingimusi.

LONAS kohustub

5.1 Tarnima tellitud kauba Kliendile määratud aadressil ja kokkulepitud tarneaja jooksul.

5.2. Kui tellimust ei toimetata kohale õigeaegselt, on Kliendil õigus küsida 0,05% viivist tellimuse väärtuselt iga viivitatud tööpäeva eest.

5.3. Oluliste asjaolude ilmnemisel ja kui ei suuda toota ja / või tarnida Kliendi tellitud kaupa, kohustub Lonas pakkuma Kliendile analoogset toodet. Kui Klient keeldub analoogse toote vastuvõtmisest, kohustub Lonas tagastama Kliendile makstud raha kümne (10) tööpäeva jooksul.

5.4. Müüja kinnitab, et Ostja nimetatud isikuandmeid töödeldakse ainult selleks, et osutada Ostjatele nõuetekohaselt teenuseid e-kaupluses Lonas.ee. Müüja kinnitab lisaks ka seda, et Ostja nimetatud isikuandmeid töödeldakse Müüja tegevuse analüüsi ja otseturunduse eesmärgil, kui Ostja annab sellise nõusoleku ega tühista seda.

5.5. Müüja kohustub mitte avaldama Ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud Müüja partneritele, kes pakuvad kauba kohaletoimetamise või muid Ostja tellimuse nõuetekohase täitmisega seotud teenuseid. Kõigil muudel juhtudel võib Ostja isikuandmeid avaldada kolmandatele isikutele ainult Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.

Kauba eest tasumine

6.1.Tellimuse vormistamisel www.lonas.ee saate kauba eest tasuda koheselt internetipangast või pangaülekandega hiljemalt 3 tööpäeva enne kavandatud kohaletoimetamise kuupäeva.

6.2. Kui Klient ei maksa kauba täissummat vastavalt käesoleva eeskirja punktis 6.1. sätestatud tähtajaks, siis võib klient Lonase nõusolekul ja võimaluse korral tasuda tellimuse eest Lonase volitatud esindajatele pangakaardiga kohaletoimetamise ajal.

6.3. Tellimust hakatakse täitma kohe pärast kauba eest tasumist. Kui kauba eest ei ole tasutud täissummat käesoleva eeskirja punktis 6.1. sätestatud tähtaja jooksul ega ei ole Lonasega kokku lepitud tasumise suhtes Lonase volitatud esindajatele kohaletoimetamise ajal (eeskirja punkt 6.2), siis on Lonasel õigus mitte täita endale võetud kohustusi ja mitte tarnida kaupa kliendi poolt tasumisega viivitatud aja jooksul, klient aga on kohustatud hüvitama täiendavalt Lonasele ladustamisega seotud kulud, arvestades 1,00 euro (koos käibemaksuga) kauba laos hoidmise iga kalendripäeva eest alates ettemaksuarvele märgitud kauba kohaletoimetamise päevast, ning tasuma viivist 0,05% tellimuse väärtusest iga viivitatud tööpäeva eest. Selles punktis nimetatud laokulusid ja viivist võib kliendi suhtes rakendada ka juhtudel, kui klient ei võta kaupa vastu ettemaksuarvele märgitud kauba kohaletoimetamise kuupäeval ja/või lükkab kohaletoimetamise tähtaega edasi.

6.4.Lonas säilitab kauba omandiõiguse kuni nende täieliku tasumiseni.

6.5. Kui Lonas ei saa punktis 6.3 sätestatud juhtudel kliendi süül tarnida kliendile kaupa kauem kui 30 päeva alates ettemaksuarvele märgitud kohaletoimetamise kuupäevast, on Lonasel õigus leping ühepoolselt lõpetada ja nõuda kliendilt kõigi tema tellimusega seotud Lonase saadud kahjude hüvitamist (loetakse, et selliste kahjude summaks on kliendi tellitud kauba koguhind).

Kauba kohaletoimetamine

7.1. Kauba kohaletoimetamise ja kokkupanemise kord:

Kliendi soovi korral toimetab Lonase kauba kogu Eestis, Lätis ja Leedus kohale Lonas ise või Lonase volitatud esindaja:

- Kui tellitud toodete summa moodustab vähemalt 200.00 eurot (km-ga), on kohaletoimetamine tasuta, välja arvatud Saaremaal, kus kohaletoimetamine maksab 50.00 eurot (km-ga).

Kui tellitud toodete summa jääb alla 200.00 euro (km-ga), maksab kohaletoimetamine 5.00 eurot (km-ga), välja arvatud Saaremaal, kus kohaletoimetamine maksab 50.00 eurot (km-ga).

tarnehind teistesse Balti riikidesse (Leedu, Läti), kui tellimus võetakse vastu Eestis, on 30 eurot (käibemaksuga) haldustasu ja selles riigis tellimuse esitamise ajal kehtinud tarnetasu.  

Voodi ostu korral toimetab selle Eestis, Lätis ja Leedus kohale ning paneb kokku Lonas ise või Lonase volitatud esindaja. Voodi pannakse kliendi kodus kokku tasuta.

7.2. Kauba kohaletoimetamise ajal on Klient kohustatud koos Lonase volitatud esindajaga kontrollima kauba seisukorda. Klient vastutab voodi ja lisakaupade eluruumidesse viimise ja voodi kokkupanemise koha ettevalmistamise eest.

7.3. Kui Klient allkirjastab käibemaksuarve, loetakse, et kaup on üle antud.

7.4. Märganud kauba kahjustamist, on Kliendil õigus seda kaupa mitte vastu võtta ja ta peab märkuse selle kohta kandma kauba saatelehele / arvele. Pärast seda, kui Klient on kauba vastu võtnud ja allkirjastanud saatekirja / arve märkusi lisamata, loetakse, et kaup on üle antud kahjustamata, puhtana ja heas seisukorras.

7.5. Kaupade tarnimise mõiste hõlmab ka kauba kohaletoimetamist koos kandeteenusega korteri / maja ukseni ja toimub ajavahemikus 9.00 kuni 18.00. Kandmisteenus eluruumides on tasuta.

7.5.1 Kohaletoimetamise kellaaja valimine maksab lisaks 15 eurot (käibemaksuga).

7.5.2 Kui Klienti või tema esindajat kokkulepitud kohaletoimetamise ajal kohal ei ole, loetakse, et kaup on Kliendi süül tarnimata ja sellisel juhul peab Klient tasuma uuesti kättetoimetamise eest kokkulepitud ajal. Kui kaupa ei toimetatud kokkulepitud ajal kohale kliendi süül, on teise kohaletoimetamise hind kliendile 15.00 eurot (km-ga), välja arvatud Saaremaal, kus kordustarne maksab 50.00 eurot (km-ga).

7.6. Voodi sissekandmiseks on vaja 200 cm kõrgust ja mitte vähem kui 75 cm laiust sissepääsu. Tõstmine 100 cm kõrgusele või kõrgemale ei ole võimalik. Kaup laaditakse maha ühes kohas ja kantakse sisse vaid ukse kaudu. Kogu kaup tuleb tõsta liftiga, kui lift on hoones olemas. Kui sissetoomise teel on ajutine trepp, peab see vastama tööohutuse nõuetele.

7.7. Voodi väikesed defektid parandatakse kohapeal.

7.8. Valmistatud ja kohaletoimetamiseks ette valmistatud kaupu, mille eest Klient on tasunud, hoitakse laos kokkulepitud tarnetähtajani, välja arvatud siis, kui Lonas ja Klient on kokku leppinud teisiti. Kui Klient keeldub kaupa vastu võtmast pärast kokkulepitud kohaletoimetamise kuupäeva, võetakse iga tähtaja ületanud kalendripäeva eest 1 euro suurust hoiutasu. Valmis ja kohaletoimetamiseks ettevalmistatud Kliendi kaupu, mille eest ei ole tasutud, hoitakse laos 14 kalendripäeva, kui Lonas ja Klient ei ole kokku leppinud teisiti.

Kauba vahetamine ja tagastamine

8.1.Esemete tagastamine toimub järgides seda lepingut ja Eesti Vabariigi seadustes sätestatud eeskirju (edaspidi - Tagastamise eeskiri). Tellides kaupa e-kauplusest www.lonas.ee, kinnitab Ostja, et on tutvunud Tagastamise eeskirjaga ja nõustub sellega.

8.2. Lonas ei vaheta ega võta vastu tagastatavaid kasutatud ja pakendist välja võetud mittekvaliteetseid kaupu, samuti neid mittekvaliteetseid kaupu, mis on valmistatud vastavalt Kliendi spetsifikatsioonidele või on toodetud, kohandades neid vastavalt Kliendi individuaalsetele vajadustele (ebastandardsed mõõtmed, kattematerjali värv, valitud kangaga voodid jms).

8.3. Kliendil on õigus tagastada kasutamata ja pakendist välja võtmata kvaliteetne kaup, välja arvatud kaup, mis on valmistatud vastavalt Kliendi esitatud spetsifikatsioonidele või on toodetud, kohandades neid vastavalt kliendi individuaalsetele vajadustele (ebastandardsed mõõtmed, kattematerjali värv, valitud kangaga voodid jms), neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul sellise kauba kohaletoimetamise päevast. Tagastatav kvaliteetne kaup peab olema kasutamata ja pakendist välja võtmata.

8.3.1. Kui Klient tagastab kasutamata ja pakendist mitte välja võetud kvaliteetse kauba, välja arvatud kauba, mis on valmistatud Kliendi spetsifikatsioonide järgi või kliendi individuaalsetele vajadustele vastavalt valmistatud kauba (ebastandardsed mõõtmed, kattematerjali värv, valitud kangaga voodid jne), lisateenuste eest makstud raha ei tagastata (näiteks vana madratsi äraviimine, uuesti kättetoimetamise tasu, sularaha haldustasu, tasudes kohaletoimetamise ajal jms). 

8.3.2. Tagastatav kvaliteetne kaup peab olema kasutamata, pakendist välja võtmata ja täiskomplektis. Ostja vastutab kauba täieliku kokkupanemise ja pakendamise eest. Kui ese pole täielikult kokku pandud, pakend on kahjustatud, ei pruugi Lonas või Lonase esindaja tagastatavat eset vastu võtta.

8.3.3. Kvaliteetse kauba tagastamisel nõustub Klient, et tagastatud eset hindavad veel kord ka Lonase esindajad.  Pärast tagastatud kauba kvaliteedi hindamist ja veendumist, et tagastatav kvaliteetne kaup vastab selles Tagastamise eeskirjas kindlaksmääratud  nõuetele, tagastatakse raha neljateistkümne (14) tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamise või ükskõik millisesse müügikohta kohaletoimetamise päevast.  Kui kaup ei vasta selles Tagastamise eeskirjas sätestatud nõuetele, tagastatakse see Kliendile. Lonas peab viivitamatult võtma ühendust Kliendiga tema nimetatud kontaktandmetel kauba Kliendile kättetoimetamise viisi kokkuleppimiseks. Kui tagastatud kaup ei vasta selle Tagastamise eeskirja nõuetele, Klient aga keeldub tagastatud kaupa vastu võtmast või kaupa ei saa Kliendile tagastada Lonasest sõltumatutel põhjustel, hoiab Lonas toodet kuni 30 (kolmkümmend) kalendripäeva viimasest Lonase kontaktist Kliendiga kauba üleandmise viisi asjus.

8.3.4. Kaup tuleb tagastada samas pakendis, milles tarniti, kaup peab olema puhas ja kaubandusliku välimusega. Pakend ei tohi olla kahjustatud.

8.4. Tagastatav kaup ei tohi olla vastuolus selle lepingu punktiga 3.3., st kaup ei ole valmistatud vastavalt kliendi spetsifikatsioonidele või ei ole toodetud, kohandades seda vastavalt kliendi individuaalsetele vajadustele (ebastandardsed mõõtmed, kattematerjali värv, valitud kangaga voodid jms).

8.5. Kui tagastatakse mittekvaliteetne toode, kohustub Lonas mittekvaliteetse kauba vastu võtma ja asendama selle analoogse tootega. Kui analoogset toodet ei ole, kohustub Lonas tagastama Kliendile kauba eest tasutud raha.

8.6. Kolmevärvilisele madratsikollektsioonile (Tyla®, Tyla® Plius, Harmonija®, Harmonija® Plius, Mūza®, Mūza® Plius) kehtib 30-päevane prooviaeg, mille jooksul saab soetatud kvaliteetse madratsi vahetada ühe korra mis tahes muu kolmevärvilise kollektsiooni madratsi vastu.

Vahetus ei ole võimalik eritellimusel valmistatud ebastandardsete mõõtudega madratsite, muude ebastandardsete spetsifikatsioonide (kattematerjal, värv jne) alusel toodetud madratsite puhul, kui on kahjustatud kattematerjal/ hügieeniline madratsi kangas ja/ või plomm. Standardsete mõõtudega madratsid ja nende kattematerjalid leiab aadressil  www.lonas.ee.

8.7. Kaupa saab vahetada ja/või tagastada ainult Leedus, Lätis ja Eestis, kus Lonase kaupa müüakse. Saatekulud teistesse riikidesse (teistest riikidest) tasub Klient.

Märkus:

* Tähelepanu! LONASE tooted (näiteks madratsid, madratsikatted, padjad) on hügieenitooted. Kui kilepakend on kahjustatud, ei ole vahetus ja/ või tagastus võimalik (kehtib madratsitele ilma kaitse/hügieenilise katteta).

** Uus madrats või mööbel omab nagu kõik uued esemed (nt jalanõud) spetsiifilist lõhna, mis tekib uue materjali kasutamisel, näiteks polüuretaan, lateks, kangas jne. See ei ole kahjulik inimese tervisele ja kaob aja möödudes.

Vastutus

9.1. Klient vastutab täielikult tellimusvormis esitatud isikuandmete õigsuse eest. Kui Klient ei esita täpseid andmeid tellimusvormis, ei vastuta Lonas selle tagajärjel tekkinud tagajärgede eest.

9.2. Klient vastutab toimingute eest, mis on teostatud, kasutades seda e-kauplust.

9.3. Klient vastutab Kliendi koodi edastamise eest kolmandatele isikutele. Kui kolmandad pooled kasutavad Kliendi koodi, vastutab Klient kolmandate osapoolte toimingute eest.

9.4. Lonas ei vastuta teiste ettevõtete veebilehtedel esitatud teabe eest, isegi kui Klient satub nendele veebilehtedele Lonase e-kaupluses olevate viidete kaudu.

9.5. Kui on tekitatud kahju, hüvitab süüdiolev osapool teisele osapoolele tekitatud kahju.

Teabe edastamine

10.1. Lonas saadab kõik teated Kliendi registreerimisvormil märgitud e-posti aadressil.

10.2. Klient esitab kõik teated ja küsimused Lonase e-kaupluse osas „Kontaktid“ nimetatud aadressil või e-posti aadressil.

 

Lõppsätted

11.1. Sellele eeskirjale kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

11.2. Kõik vaidlused, mis tekivad selle eeskirja täitmisest, lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet saavutada ei õnnestu, lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seadustes sätestatud korras.