Ostu-müügireeglid
LONAS KAUPADE OSTU-MÜÜGI EESKIRI

1. MÕISTED

1.1. E-kauplus – elektrooniline lonas.ee kauplus, mis asub aadressil http://www.lonas.ee.

1.2. Klient – isik, kes ostab kaupu ning nendega seotud teenuseid Kaupluses.

1.3. Müüja – DREAMLAND HOME OÜ, juriidilise isiku registrikood 304748019, registreeritud asukohaaadress Tartu 11, Viljandi, Viljandimaa 71004, Eesti Vabariik, pangakonto nr. EE65 2200 2210 1883 6281, tel. +372 6 682 261, e-post: info@lonas.ee, kui kaubad ostetakse Müügisalongis või, erandjuhtudel, kui kaubad ostetakse elektrooniliste sidevahendite - telefon või e-post – teel Müügisalongi kaudu.

LONAS UAB, juriidilise isiku registrikood 156871188, registreeritud asukohaaadress Ukmergės g. 18, 55101 Jonava, Leedu Vabariik, pangakonto nr. LT30 7300 0101 1577 6970, tel. +372 6 682 261, e-post: [email protected], kui kaubad ostetakse E-kauplusest või elektrooniliste sidevahendite kaudu.

1.4. Kauplus - Salong ja e-kauplus koos.

1.5. Müügisalong – Müüja DREAMLAND HOME OÜfüüsilised kauplused – ettevõtte müügisalongid, mis tegutsevad Eesti Vabariigis Lonase kaubamärgi all.

1.6. Leping - Müüja ja Kliendi poolt sõlmitud kaupade ostu-müügileping.

1.7. Eeskirjad – nende kaupade ostu-müügieeskiri.

1.8. Tarbija – Klient on füüsiline isik, kes ostab Kauplusest kaupu ja sellega seotud teenuseid oma isiklike, perekondlike või majapidamisvajaduste rahuldamiseks ettevõtluse, kaubanduse, käsitöö või kutsealaga mitteseotud eesmärkidel.

 

2. ÜLDSÄTTED

2.1. See Eeskiri on kohustuslik juriidiline dokument, milles sätestatakse Müüja ja Kliendi õigused ja kohustused, kauba ja nendega seotud teenuste soetamise, nende eest tasumise ning kohale toimetamise kord, poolte vastutus ja muud kauba ostmisega ja sellega seotud teenuste ostu-müügi põhimõtted.

2.2. Klient võib kaupu ja nendega seotud teenuseid osta alles pärast käesoleva Eeskirjaga, mis on avaldatud ka aadressil https://www.lonas.ee/ostu-mueuegireeglid/ ja Müüja privaatsuspoliitikaga, mis on avaldatud aadressil https://www.lonas.ee/privaatsuspoliitika.html tutvumist ja nõustumist. Nõustudes selle Eeskirja ja Privaatsuspoliitikaga, kinnitab Klient, et ta on nende dokumentidega tutvunud ja kohustub neid järgima, samuti loetakse, et Klienti on nõuetekohaselt teavitatud Kliendi isikuandmete töötlemisest ja tema, kui andmesubjekti, õigustest.

2.3 Kõik ostu-müügitingimused esitatakse enne Lepingu sõlmimist. Lepingu sõlmimisel loetakse, et Klient on käesoleva Eeskirjaga ja Müüja privaatsuspoliitikaga kirjalikult tutvunud.

 

3. LEPINGU SÕLMIMINE

3.1. Leping Kliendi ja Müüja vahel loetakse sõlmituks, kui:

3.1.1. Tellides kauba Müügisalongis:

3.1.1.1. Klient tasub kauba eest täishinna, saab kauba kohe kätte ja saab seda kinnitava Müüja kassakviitungi või muu kauba eest tasumist kinnitava dokumendi.

3.1.1.2. Või saab Klient Müüja väljastatud arve, mille alusel ta maksab kauba täishinna või Müüja arvele märgitud ettemaksu, kui kaup toimetatakse kohale hiljem.

3.1.2. Internetikauplusest kaupa tellides paneb Klient e-kauplusest toodud juhiseid järgides kokku ostukorvi, märgib kohale toimetamise aadressi, täidab esitada nõutud andmed, kinnitab, et ta on nõus käesoleva Eeskirja ja Müüja privaatsuspoliitikaga, valib makseviisi ja tellib kauba ning sellega seotud teenused, Müüja aga (ii) kinnitab kauba ja sellega seotud teenuste tellimuse, saates kauba tellimuse kohta teabe ja kinnitusteate Kliendi nimetatud e-posti aadressile.

3.1.3. Kauba tellimisel muude elektrooniliste sidevahenditega (telefoni või e-posti teel), saab Klient e-postiga Müüja väljastatud arve, mille järgi ta maksab kauba täishinna või Müüja arvele märgitud ettemaksu.

3.2. Müüja võib keelduda Kliendi tellimuse kinnitamisest, kui Klient ei täida kõiki kauba tellimise tingimusi, Müüjal ei ole Kliendi soovitud kaupa või muudel põhjustel. Kui Müüja keeldub Kliendi tellimust kinnitamast, siis Kliendi poolt tasutud ettemaks tagastatakse.

3.3. Pärast Kliendi tellimuse kinnitamist kohustub Klient tasuma kauba täishinna ning võtma vastu tellitud kauba ja sellega seotud teenused.

3.4. Leping kehtib kuni sellega seotud kohustuste täieliku täitmiseni. Leping loetakse täidetuks, kui kaup antakse Kliendile üle õigusaktides ja käesolevas Eeskirjas sätestatud korras ning osutatakse sellega seotud teenused ning Klient tasub täielikult üleantud kauba ja osutatud teenuste eest.

 

4. KAUBA HIND JA SELLE TASUMISE KORD

4.1. Kauba ja teenuste hinnad on näidatud eurodes (EUR) koos käibemaksuga.

4.2. Kaubad müüakse Kliendile hinnaga, mis kehtib Kaupluses tellimuse esitamise hetkel.

4.3. Kauba eest saab tasuda:

4.3.1. Kui kaup tellitakse e-kaupluses, siis kohe tellimuse esitamisel internetipangas

4.3.2. Kauba kohaletoimetamise või Müügisalongist ostmise ajal pangakaardiga,

4.3.3. Kauba kohaletoimetamise või Müügisalongist ostmise ajal sularahas.

4.3.4. Kauba ostmisel Müügisalongist ja e-kauplusest maksekorraldusega.

4.4. Teatud kaupade puhul võib Müüja nõuda Kliendilt ettemaksu, mille suurus märgitakse tellimuse esitamise ajal või Müüja esitatud arvele. Ülejäänud summa tasutakse Eeskirja punktis 4.3 sätestatud korras. Kui ettemaks on kohustuslik, siis hakatakse Tellimust täitma ja Leping loetakse sõlmituks alles pärast ettemaksu tasumist (välja arvatud juhul, kui Klient maksab kauba täishinna). Ettemaks on kohustuslik:

4.4.1. Esitades tellimuse Müügisalongis on ettemaksu suurus 20% (kakskümmend protsenti) tellimuse väärtusest, välja arvatud juhul, kui Müüja nõuab suurema ettemaksu tasumist.

4.4.2. Esitades tellimuse elektrooniliste sidevahenditega, kui ettemaks on märgitud tellimuse esitamise ajal või Müüja esitatud arvele.

4.5. Kui Klient ei maksa ettemaksu ettenähtud tähtaja jooksul, siis loetakse, et Klient on Lepingust taganenud.

4.6. Müüja säilitab omandiõiguse kaubale kuni selle eest täieliku tasumiseni ja kauba vastu võtmiseni või Kliendi valitud vedajale üleandmiseni, kui Klient korraldab kauba transpordi ise. Kauba juhusliku hävimise või kahjustumise risk läheb Kliendile üle alates kauba talle kohaletoimetamist või üleandmisest Kliendi valitud vedajale, kui Klient korraldab kauba transpordi ise.

4.7. Kui Müüja avastab hinnavea Kaupluses või Kliendile esitatud arvel, siis teavitab ta sellest viivitamatult Klienti, kui Klient on esitanud tellimuse vale hinnaga. Sellisel juhul on Kliendil õigus tellimus tühistada või kinnitada tellimus uuesti õige hinnaga 5 (viie) päeva jooksul alates Müüjalt hinnavea kohta teate saamisest. Kui Klient keeldub tellimust õige hinnaga uuesti kinnitamast, siis loetakse, et Klient on Lepingu tühistanud ja Müüja tagastab Kliendile makstud summa 14 (neljateistkümne) päeva jooksul.

4.8. Müüja poolt lisateenuste eest kohaldatavate tasudega saab tutvuda aadressil: https://www.lonas.ee/kohaletoimetamine/.

 

  1. KAUBA KOHALETOIMETAMINE

5.1. Kaupu tarnitakse ainult Leedus, Lätis ja Eestis (ainult Mandri-Eestis ning Eesti saartel Muhus ja Saaremaal). Klient peab kauba kohaletoimetamise Leetu ja Lätti kooskõlastama Müüjaga igal juhul eraldi.

5.2 Kohaletoimetamisteenus Eestis, välja arvatud Eesti saared Muhu ja Saaremaa, on tasuta, kui tellitud kauba summa on 200,00 € (kakssada eurot) ja rohkem.

5.3. Kohaletoimetamisteenus, välja arvatud Eeskirja punktis 5.2 sätestatud juhul, on tasuline ja koosneb:

5.3.1. 5,00 € (viis eurot) Eestis, välja arvatud Eesti saared Muhu ja Saaremaa, kui tellitud kauba summa on väiksem kui 200,00 € (kakssada eurot).

5.3.2. 70,00 € (seitsekümmend eurot) Eesti saared Muhu ja Saaremaa.

5.3.3. 50,00 € (viiskümmend eurot) Leedus, välja arvatud Kura säär, ja Lätis, kui tellitud kauba summa on 200,00 € (kakssada eurot) ja rohkem.

5.3.4. 55,00 € (viiskümmend viis eurot) Lätis ja Leedus, välja arvatud Kura säär, kui tellitud kauba summa on väiksem kui 200,00 € (kakssada eurot).

5.3.5. 120,00 € (ükssada kakskümmend eurot) Leedus Kura säärel.

5.4. Üks tellimus toimetatakse ainult ühele tarneaadressile.

5.5. Kauba kohaletoimetamine võib võtta aega kuni 33 (kolmkümmend kolm) tööpäeva alates Lepingu sõlmimise kuupäevast.

5.6. Klient valib kauba esialgse tarnekuupäeva kauba tellimuse vormistamisel vastavalt Müüja poolt ette nähtud võimalikele tarnekuupäevadele. Müüja võib objektiivsetel põhjustel (tootmisvõimsus, suur tarnete arv jne) lükata tarnekuupäeva edasi vastavalt Eeskirja punktis 5.5 sätestatud tähtaegadele ja teavitades sellest eelnevalt ka Klienti.

5.7. Kohaletoimetamise kellaaja valimine maksab lisaks 15 eurot (viisteist eurot).

5.8. Enne kauba kohaletoimetamist võtab Müüja või tema volitatud esindaja Kliendiga ühendust ja teavitab kohaletoimetamise üksikasjadest. Kaup toimetatakse Kliendile kohale kauba tellimisel nimetatud tarneaadressil. 

5.9.Kauba kohaletoimetamine hõlmab kauba kohaletoimetamist koos kandeteenusega korteri või maja ukseni ja toimub ajavahemikus 9.00 kuni 18.00. Kandmisteenus eluruumides on tasuta.

5.10. Kui kaubad on Kliendi nimetatud aadressile kohale toodud, siis loetakse, et kaup on Kliendile üle antud, vaatamata sellele, kas kauba võttis faktiliselt vastu Klient või nimetatud aadressil ükskõik milline teine isik. Sel juhul, kui Klient kaupu ise vastu võtta ei saa, kaup aga on kohale toimetatud nimetatud aadressil, Kliendil ei ole õigust esitada Müüjale pretensioone toodete kohaletoimetamise tõttu valele isikule. Kui tarnepäeval ei ole kaupa kohale toodud, teavitab Klient sellest Müüjat mitte hiljem kui planeeritud tarnepäevale järgneval päeval.

5.11. Kui Klienti või tema esindajat kauba kohaletoimetamise ajal kohal ei ole, loetakse, et kaup on Kliendi süül tarnimata ja sellisel juhul peab Klient tasuma uuesti kättetoimetamise eest kokkulepitud ajal, esimese kohaletoimetamise eest Kliendi tasutud raha ei tagastata. Kui kohaletoimetamine ei toimu kokkulepitud ajal Kliendi süül, on teine tarne Kliendile igal juhul tasuline, vastavalt hindadele, mis on sätestatud Eeskirja alapunktides 5.3.2-5.3.5, Eestis, välja arvatud Eesti saared Muhu ja Saremaa, maksab see 15,00 € (viisteist eurot).

5.12. Kauba üleandmisel esitab Müüja või tema volitatud esindaja Kliendile kaks arvete kauba eest eksemplari, millest ühe tagastab Klient allkirjastatult Müüjale või tema volitatud esindajale. Kui Klient allkirjastab arve ilma kommentaarideta, loetakse, et kaup koos tootejuhendite ja nende Garantiikirjadega on Müüja poolt nõuetekohaselt üle antud, vastavad kogusele, kvaliteedile ja tootevalikule (sh sobiv mudel, suurus, värv, määrdumata, sobivates pakendites) ja Kliendi poolt aktsepteeritud.  Kliendile võib esitada elektroonilise arve Kliendi tellimuse vormistamise ajal antud e-posti aadressil ja arve allkirjastamise asemel võib Müüja või tema volitatud esindaja anda Kliendile allkirjastamiseks elektroonilisi seadmeid - see võrdub arve allkirjastamisega.  

5.13. Enne kauba vastuvõtmist ja arve allkirjastamist peab Klient koos Müüja või tema volitatud esindajaga kontrollima kauba kogust, kvaliteeti ja tootevalikut. Kui leitakse, et kahjustatud on ainult pakend, peab Klient selle märkima ka arvele. Sellisel juhul loetakse kaup tarnituks kahjustatud pakendis, kuid kauba kogus, kvaliteet ja tootevalik vastavad Lepingus sätestatud tingimustele ning kauba kohaletoimetamine on toimunud nõuetekohaselt.

5.14. Kui leitakse lahknevus kauba kvaliteedi ja / või tootevaliku vahel, ei pruugi Klient vastu võtta toodet, mis ei vasta kvaliteedile ja (või) tootevalikule, välja arvatud juhul, kui puudusi saab kõrvaldada ilma kogu kaupa muutmata. Klient peab kauba vastuvõtmisest keeldumise ja arvel leitud rikkumised märkima arvele või täitma saadetise kohale toimetanud isiku üle antud vormid. Kui tuvastatakse kauba koguse mittevastutus, kauba puudusest peab Klient leitud rikkumised märkima arvele või täitma saadetise kohale toimetanud isiku üle antud vormid.

5.15. Ostes voodi, tarnib ja paneb selle kokku Müüja või Müüja volitatud esindaja kogu Leedus, Lätis ja Eestis. Voodi kokkupanemine Kliendi kodus on tasuta. Kui Klient allkirjastab arve, loetakse, et voodi on nõuetekohaselt kokku pandud, välja arvatus siis, kui arvele kantakse vastavad märkused.

5.16. Klient vastutab nõuetekohaste tingimuste eest voodi ja lisakaupade viimise voodi asetamise ja kokkupanemise kohta ja voodi kokkupanemise koha ettevalmistamise eest.Voodi sissekandmiseks on vaja vähemalt 200 cm kõrgust ja mitte vähem kui 75 cm laiust sissepääsu.

5.17. Tõstmine 100 cm kõrgusele või kõrgemale ei ole võimalik. Kaup laaditakse maha ühes kohas ja kantakse sisse vaid ukse kaudu. Kogu kaup tuleb tõsta liftiga, kui lift on hoones olemas. Kui sissetoomise teel on ajutine trepp, peab see vastama tööohutuse nõuetele.

5.18. Sel juhul, kui voodi paigutamise tingimused ei vasta Eeskirja punktide 5.16 ja 5.17 nõuetele, on Müüjal või tema volitatud esindajal õigus keelduda voodi või madratsi sissetoomisest, ja Kliendi nõusolekul jätta voodi kauba  kohaletoimetamise kohta. Sellisel juhul loetakse kaup kohaletoimetatuks, kuid kokkupanemist ei toimu ja seda võidakse uuendada pärast seda, kui Klient on taganud, et voodi toimetatakse kohaletoimetamise ja kokkupaneku kohale Müüja või tema volitatud esindajaga kokku lepitud ajal, kohaldades tasusid, mis on sätestatud Eeskirja alapunktides 5.3.2–5.3.5, Eestis, välja arvatud Eesti saared Muhu ja Saremaa, – 15,00 € (viisteist eurot).

5.19. Voodi väikesed defektid parandatakse kohapeal.

5.20. Oluliste asjaolude ilmnemisel ja kui ei suuda toota ja (või) tarnida Kliendi tellitud kaupa, kohustub Müüja pakkuma Kliendile analoogset toodet või uut tarnekuupäeva. Kui Klient keeldub analoogset toodet vastu võtmast või nõustub uue tarnetähtajaga, välja arvatud juhul, kui Eeskirjades sätestatud maksimaalset tarnetähtaega ei rikuta, kohustub Müüja tagastama Kliendile makstud raha 14 (neljateistkümne) päeva jooksul.

 

6. ÕIGUS LEPINGUST TAGANEDA 

6.1 Tarbijal on õigus ilma põhjust nimetamata enne kauba kohaletoimetamist, samuti 14 (neljateistkümne) päeva jooksul (i) kauba kättesaamise (kättetoimetamise) päevast või (ii) kui Tarbija on ühe tellimusega tellinud rohkem kui ühe  kauba ja kaup toimetatakse kohale eraldi saadetistena, siis viimase saadetise kättesaamise (kättetoimetamise) päevast või (iii) kui kaup tarnitakse erinevate partiidega või osades, siis viimase partii või osa kättesaamise päevast  taganeda sõlmitud Lepingust elektrooniliste vahenditega (e-poes, telefoni, e-posti teel), välja arvatud ostu-müügilepingud, millest ei saa taganeda õigusaktide järgi. Tarbija võib taganeda elektrooniliste sidevahenditega sõlmitud Lepingust e-posti teel [email protected], saates Müüjale täidetud Lepingust taganemise vormi (Lisa nr 1) või vabas vormis teade Lepingust taganemise kohta, milles on selgesti väljendatud Tarbija kavatsus Lepingust taganeda. Lepingust taganemisel peab Tarbija esitama Müüjale ka ostudokumendid (arve, maksekaardi konto väljavõtte, maksekaardi tšeki jne), lisades nende koopia e-kirjale, millega teavitatakse Lepingust taganemisest.

6.2. Kui Tarbija esitab Lepingust taganemise teate elektrooniliste sidevahenditega, tuleb kaup Müüjale tagasi saata hiljemalt Eeskirja punktis 6.1 sätestatud taganemisperioodi jooksul, kooskõlastades Müüjaga  tarneaja. Tarbija vastutab tagastatava kauba nõuetekohase pakendamise eest. Kauba tagastamise otsesed kulud kannab Tarbija, välja arvatud juhul, kui Müüja määrab teisiti.

6.3. Raha tagastatud kauba eest, sealhulgas Tarbija tasutud kauba kohaletoimetamise kulud, tagastatakse maksekorraldusega pangakontole, millelt makse sooritati, või kui makse tehti mitte maksekorraldusega, siis Tarbija Lepingust loobumise avalduses märgitud pangakontole hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates sellest päevast, mil Müüja sai kätte Tarbija Lepingust taganemise teate, kui aga kaup oli juba Tarbijale kätte toimetatud, siis alates kauba Müüjale tagastamise päevast.

6.4. Tarbijal on õigus lepingust taganeda ainult sel juhul, kui järgitakse ka Eeskirjade alapunktides 7.3.1–7.3.3 sätestatud tingimusi.

6.5. Samuti on Tarbijal õigus tühistada Salongis tehtud tellimus 3 (kolme) päeva jooksul tellimuse esitamisest, kui kaup tuleb toota ja seda ei ole veel Tarbijale üle antud . Tarbija peab tühistama tellimuse Salongis, kus ta tellimuse esitas. Tellimuse tühistamisel tagastatakse ettemaks 14 (neljateistkümne) päeva jooksul.

 

7. KVALITEETSE KAUBA VAHETAMINE JA TAGASTAMINE 

7.1. Lisaks Lepingust taganemisele võib Tarbija muudel juhtudel, kui talle ei meeldi kauba vorm, suurus, värv, mudel või komplektsus, kauba vahetada või tagastada Eeskirjades ja õigusaktidega kehtestatud korras.

7.2. Mõningaid kvaliteetseid kaupu, selliseid nagu mööbel, voodipesutarvikud, parfümeeria-, kosmeetika- ja tualetikaubad, vahetada ega tagastada ei saa. Selliste kaupade nimekiri on ära toodud õigusaktides.Kaupa, mis on valmistatud vastavalt Tarbija esitatud spetsifikatsioonidele või vastavalt Tarbija individuaalsetele vajadustele (mittestandardsed mõõtmed, pealiskatte värvitoon, valitud kangaga voodi jne), samuti kaupa, mille vahetamise või tagastamise võimalus ei ole ette nähtud õigusaktide järgi või mida saab vahetada ja tagastada ainult Müüja nõusolekul, ei saa vahetada ega tagastada, kui Müüja ei ole määranud teisiti.

7.3. Kvaliteetse kauba vahetamisel või tagastamisel peab Tarbija järgima järgmisi nõudeid:

7.3.1. Tagastatav kaup peab olema kahjustamata originaalpakendis.

7.3.2. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ega lahti pakitud (pakendi, välja arvatud hügieenikaupade pakendi, avamist ilma seda katki rebimata, kui kaupa ei ole võimalik ilma pakendit avamata üle vaadata, ei loeta seda rikkumiseks), kaotanud kaubanduslikku välimust, peab olema säilitanud selle kasutamisomadused, kahjustamata.

7.3.3. Tagastatav kaup peab olema terviklikus ja samas komplektsuses (sh kingitused ja muud lisad) nagu Tarbija need sai.

7.3.4. Vahetatava või tagastatava kaubaga peavad olema kaasas selle ostu kinnitavad dokumendid (arve, maksekaardi väljavõte, maksekaardi tšekk jms) ja Kauba tagastamise kirjeldus, mille täidab Lonase esindaja vahetamise või tagastamise ajal.

7.3.5. Kaup ei kuulu kauba, mida ei saa vahetada ega tagastada, nimekirja, mis on ära toodud Eeskirja punktis 7.2.

7.4. Müüja ei võta vastu kaupu, mis ei vasta Eeskirja punktis 7.3 sätestatud nõuetele ja kaupu, mida on nimetatud Eeskirja punktis 7.2, ega ei tagasta ka Tarbija poolt selle kauba eest makstud raha.

7.5. Kvaliteetse kauba vahetamisel ja tagastamisel nõustub Tarbija, et vahetatavat ja tagastatavat kaupa hindavad veel kord Müüja esindajad.  Müüja nõudmisel peab Tarbija looma võimaluse hinnata kaupa kauba kohaletoimetamise kohas või mujal. Kui kaup ei vasta selles Eeskirjas sätestatud nõuetele, tagastatakse kaup Tarbijale. Sellisel juhul peab Müüja võtma viivitamatult ühendust Tarbijaga tema nimetatud kontaktidel, et kokku leppida kauba Tarbijale kättetoimetamise viisi suhtes. Kui vahetatav või tagastatav kaup ei vasta käesoleva Eeskirja nõuetele ja Tarbija keeldub talle tagastatavat kaupa vastu võtmast või kaupa ei õnnestu Tarbijale tagastada Müüjast sõltumatutel põhjustel, siis hoiab Müüja kaupa mitte kauem kui 30 (kolmkümmend) kalendripäeva alates Müüja viimasest kontaktist Tarbijaga või püüdest temaga ühendust võtta, et kokku leppida kauba üleandmise viisi suhtes.

7.6. Raha tagastatava kauba eest, mis vastab Eeskirja punkti 7.3 nõuetele, tagastatakse 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kauba Müüjale tagastamise päevast.

7.7. Kauba vahetamise või tagastamise korral ei tagastata osutatud lisateenuste eest makstud raha (nt kohaletoimetamise tasu, teistkordse kohaletoimetamise tasu jne). {

7.8. Enne kauba vahetamist või tagastamist võtab Tarbija ühendust selle Salongi töötajatega, kust ta kauba soetas, või kui toode osteti elektrooniliste sidevahendite abil (e-kauplus, telefon või e-post), siis telefonil +372 6 682 261  või e-posti teel [email protected] ja lepib kokku kauba vahetamise või tagastamise tingimused.

 

8. TOOTE PROOVIPERIOOD

8.1. Kolmevärvilise madratsikollektsiooni (Tyla®, Tyla® Plius, Harmonija®, Harmonija® Plius, Mūza®, Mūza® Plius) madratsitele kehtib 30 (kolmekümne) päevane prooviaeg, mille ajal saab ostetud kvaliteetse madratsi vahetada ükskõik millise kolmevärvilise kollektsiooni madratsi vastu üks kord. 30 ööd kestev prooviperiood hakkab kehtima kauba saamise päevast.

8.2. Klient ei saa kasutada Eeskirja punktis 8.1 sätestatud õigust, kui vastav madrats on valmistatud vastavalt Kliendi esitatud spetsifikatsioonidele või toodeti vastavalt selle kohaldamisele Kliendi individuaalsetele vajadustele (mittestandardsed mõõdud, kate, värv, jne) või kui vastav madrats on ostetud ekspositsioonist, või madalama hinnaga puudustega, millest Klienti on eelnevalt teavitatud ja mis ei sega madratsi ettenähtud otstarbel kasutamist. Standardsete mõõtudega madratsid ja nende kattematerjalid leiab aadressil www.lonas.ee

8.3. Juhul, kui prooviperioodi jooksul tõuseb vahetatava kauba hind või kaup vahetatakse kallima kauba vastu, tuleb Kliendil tasuda hinnavahe.

8.4. Enne kauba vahetamist võtab Klient ühendust selle Salongi töötajatega, kust ta kauba soetas, või kui toode osteti elektrooniliste sidevahendite abil (e-kauplus, telefon või e-post), siis telefonil +372 6 682 261  või e-posti teel [email protected] ja lepib kokku kauba vahetamise tingimused.

8.5. Enne kauba vahetamist on Müüjal õigus seda hinnata Eeskirja punktis 7.5 sätestatud korras.

 

9. MITTEKVALITEETSE KAUBA TAGASTAMISE TINGIMUSED JA KORD

9.1. E-kaupluses olevad kaubad võivad oma värvilt, kujult või teistelt parameetritelt mitte vastata reaalsele kauba kujule ja värvile seoses Kliendi kasutatava kuvari või teistele elektrooniliste seadmete omadustele.

9.2. Kui on ostetud mittekvaliteetne kaup, on Kliendil õigusaktides sätestatud õigused.

9.3. Garantiiperioodil võib Klient nõuda, et kaubaga seotud puudused kõrvaldatakse tasuta, mittekvaliteetne kaup asendatakse analoogse või muu kvaliteetse kaubaga, nõuda, et vähendatakse kauba hinda, või tagastada kauba ja nõuda tasutud raha tagastamist. Kliendil ei ole õigust Lepingut katkestada, kui kauba puudujääk on väheoluline. Kui Klient soovib asendada mittekvaliteetse kauba uue, kallima kauba vastu, tasub Klient suurema hinnavahe.

9.4. Kauba vahetamisel tarnitakse kaup hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul, kui aga kaup tuleb toota - 33 (kolmkümmend kolm) tööpäeva Kliendi tellimuse vastuvõtmise päevast.

9.5. Enne kauba tagastamist võtab Klient ühendust selle Salongi töötajatega, kust ta kauba soetas, või kui toode osteti elektrooniliste sidevahendite abil (e-kauplus, telefon või e-post), siis telefonil +372 6 682 261  või e-posti teel [email protected]ja lepib kokku kauba tagastamise tingimused.

9.6. Enne kauba vahetamist on Müüjal õigus seda hinnata Eeskirja punktis 7.5 sätestatud korras.

 

10. TOODETE KASUTAMISEGA SEOTUD SOOVITUSED JA ÜLDISED GARANTIITEENINDUSE ÜLDTINGIMUSED

10.1. Kaubale antakse 24 (kahekümne nelja) kuu pikkune garantii, kui Müüja ei ole öelnud teisiti.

10.2. Kauba kaubandusliku garantii tähtaeg ja selle kohaldamise tingimused on täpsustatud juhendis „Toodete kasutamisega seotud soovitused ja üldised garantiiteeninduse üldtingimused“, mille Klient saab koos kaubaga, või muus kaubale lisatud dokumendis (Garantiikiri). Garantiiperioodi hakatakse arvutama kauba kohaletoimetamise või üleandmise Kliendile kuupäevast, kui ta tuleb kaubale järgi ise.

10.3. Pärast kaubale antud garantii kasutamist kauba garantiiaega ümber arvutama ei hakata – garantiiaega arvestatakse kauba esmase kättetoimetamise või Kliendile üleandmise kuupäevast. Perioodi, mille jooksul Klient ei saanud kaupa puuduste tõttu kasutada, garantiiperioodile ei lisata.

10.4. Kauba kasutamisega seotud soovitused ja üldised garantiiteeninduse üldtingimused esitatakse koos kaubaga. Osade kaupade kasutamise soovitused ja üldised garantiiteeninduse tingimused leiate siit: https://www.lonas.ee/uldine-tootegarantii.html 

10.5. Müüja on Kliendile selgitanud ja Klient saab aru, et uus madrats või mööbel omab nagu kõik uued esemed (nt jalanõud) spetsiifilist lõhna, mis tekib uue materjali kasutamisel, näiteks polüuretaan, lateks, kangas jne. See ei ole kahjulik inimese tervisele ja kaob aja möödudes.

10.6. Müüja kaubad (näiteks madratsid, madratsikatted, padjad) on hügieenitooted. Kui kilepakend on kahjustatud, ei ole vahetus ja (või) tagastus, sh ka kauba proovimise perioodil, võimalik (kehtib madratsitele ilma kaitse katteta).

 

11. KONSULTATSIOONID, TEATED JA KAEBUSED

11.1. Soovides saada konsultatsiooni, võib Klient võtta ühendust Müüjaga e-posti aadressel [email protected], telefonil +372 6 682 261.

11.2. Kõik teated ja kaebused võib esitada e-posti aadressil [email protected], telefonil +372 6 682 261 või kirjalikult Tartu 11, Viljandi, Viljandimaa 71004, Eesti Vabariik. Müüjal on õigus menetleda kaebusi 30 (kolmkümmend) päeva nende saamise päevast, välja arvatud siis, kui Eesti Vabariigi seadustes on sätestatud teistsugused tähtajad. Keerulistel juhtudel võib seda tähtaega pikendada veel 15 (viieteistkümnele) päevale. Vastused kaebustele esitatakse Kliendile e-kirjaga, telefoni teel või Kliendi nimetatud aadressil.

11.3. Tarbijal on õigus Kaupluses ostetud kaupade suhtes kaebuse või taotlusega pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole, Endla 10a, 10122 Tallinn, tel. +372 6 672 000, +372 6 201 707, e-post [email protected], veebileht https://www.ttja.ee/, või pöörduda Euroopa tarbijakeskuse poole, Endla 10a, 10122 Tallinn, tel. +372 6 201 707, e-post [email protected], veebileht https://consumer.ee/.

 

12. VASTUTUS

12.1. Klient vastutab täielikult tellimuse esitamisel esitatud isikuandmete õigsuse eest. Kui Klient ei esita täpseid andmeid tellimuse esitamisel, Müüja ei vastuta selle tagajärjel tekkinud tagajärgede eest. Müüja vabastatakse igasugusest vastutusest neil juhtudel, kui kahjud tekivad sellest, et Klient, võtmata arvesse Müüja soovitusi ja oma kohustusi, ei tutvunud Eeskirjade ja (või) Lepinguga, kuigi selline võimalus tal oli.

12.2. Kui e-kaupluses on esitatud viited teiste isikute veebilehtedele, ei taga Müüja, et nendel linkidel klõpsates on kuvatav teave õige, täielik või täpne. Kolmandate isikute esitatud teabe sisu, selle õigsuse, põhjalikkuse ja täpsuse eest vastutavad kolmandad isikud.

12.3. Müüja ei vastuta Lepingu mittetäitmise ja / või kauba kohaletoimetamata jätmise või hilinenud kohaletoimetamise eest, kui see oli tingitud kolmandate isikute süül või asjaoludest, mida Müüja ei saanud kontrollida ning mõistlikult ette näha Lepingu sõlmimise hetkel, ja ei saanud takistada nende asjaolude või nende tagajärgede tekkimist. Kui nimetatud asjaolud kestavad kauem kui 30 (kolmkümmend) päeva, siis võivad pooled omavahelisel kokkuleppel Lepingu katkestada.

12.4. Kui on tekitatud kahju, süüdiolev osapool hüvitab teisele osapoolele tekitatud otsesed kahjud.

12.5. Kui tellimust ei toimetata õigeaegselt kohale, maksab Müüja Kliendi soovil tellimuse väärtusest 0,05% intressi iga viivitatud päeva eest, alates Eeskirja punktis 5.5 nimetatud tellimuse viimasest võimalikust kättetoimetamise päevast.

12.6. Kui ülejäänud kauba hinda ei tasuta sätestatud tähtaegadel või Klient keeldub põhjendamata või vältides vastu võtma kaupu, Müüjal on õigus oma kohustused jätta täitmata ja kaup jätta kohale toimetama nii kaua, kui on viivitanud Klient, Klient on kohustatud lisaks tasuma Müüja kulud, mis on seotud kauba ladustamisega, arvestades 1,00 € (üks euro) iga kauba ladustamise kalendripäeva eest alates ettenähtud kohaletoimetamise päevast ning tasuma viivise, mis on 0,05% tellimuse väärtusest iga viivitatud tööpäeva eest.

 

13. LÕPUSÄTTED

13.1. Lepingule rakendatakse Eesti Vabariigi õigust.

13.2. Müüja võib oma Lepingust tulenevad õigused ja kohustused igal ajal kolmandatele isikutele üle anda, välja arvatud juhtudel, kui see võib vähendada Tarbijale antud garantiisid, ilma Kliendi nõusolekuta ja teda teavitamata.

13.3. Müüjal on õigus ühepoolselt muuta seda Eeskirja, teavitamata Kliendile eelnevalt ja ilma eraldiseisva Kliendi nõusolekuta. Konkreetsele tellimusele kohaldatakse Lepingu sõlmimise ajal kehtinud Eeskirja.   

13.4. Kõik vaidlused, mis tekivad selle Lepingu täitmisest, lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui pooled ei lahenda vaidlust läbirääkimiste teel 15 (viieteistkümne) päeva jooksul, lahendatakse vaidlused lõplikult Leedu Vabariigi seadustega kehtestatud korras