Teie sirvimiskogemuse parandamiseks on kodulehel kasutusel küpsised. Teil on võimalik kõik küpsised oma lehitsejas millal tahes kustutada. Täpsem info Lonase privaatsuspoliitikas. Nõustun
Ostu-müügireeglid
Üldsätted

1. Ostu-müügireeglid (edaspidi: reeglid) on juriidiliselt kohustuslik dokument, millega sätestatakse ostja (edaspidi: klient, teie) ja müüja (edaspidi: Lonas, meie) omavahelised õigused, kohustused ja vastutus, kui te soetate kaupa Lonase e-kauplusest Lonas.ee aadressil https://www.lonas.ee/ (edaspidi: kauplus, e-kauplus).

lepingu sõlmimise hetk

2.1. Ostja ja müüja vaheline leping loetakse sõlmituks hetkest, mil te olete e-kaupluses täitnud ostukorvi, märkinud sihtaadressi, valinud makseviisi ja tutvunud meie reeglitega ning tellite Lonase tooted ja/või teenused.

2.2. Leping hakkab kehtima siis, kui teie tellite kauba ja meie saadame teile teie märgitud e-posti aadressil tellimuse saamise kohta kinnituse, ning leping kehtib täieliku kauba kohaletoimetamise ja arveldamiseni.

2.3. Kõik müüja ja ostja vahel sõlmitud lepingud on e-kaupluses hoiul kuni lepingutingimuste täieliku täitmiseni.

Kliendi õigused

3.1. Kliendil on õigus osta kauplusest kaupa käesolevates reeglites ja kaupluse sätestatud korras.

3.2. Teil on võimalik oma tellimus kahe nädala jooksul ilma põhjuseid märkimata kirjalikus vormis (nt kirja teel, märgitud e-posti aadressil) tühistada või tagastada saadud tooted isegi juhul, kui olete tellimuse esitanud juriidilise isikuna (ettevõtete tellimused). Tähtaega hakatakse arvestama kauba kättesaamise päevast ja arvestatakse teie kirjaliku loobumise saamiseni. Et tühistamine oleks õiguslikult kehtiv, piisab loobumisteate õigeaegsest saatmisest või toodete tagastamisest. Tellimuse tühistamisest teatage aadressil e-pood@lonas.ee .

3.3. Tellimuse tühistusõigus ei kehti:

3.3.1. kaubale, mis on toodetud kliendi esitatud spetsifikatsioonide järgi või mille valmistamisel on ühetähenduslikult lähtutud individuaalsetest vajadustest;

3.3.2.muudel juhtudel, kui ostu-müügilepingust ei ole Leedu Vabariigi seaduse järgi võimalik taganeda.

3.4. Punkti 3.3 alapunktidele vastava kauba vastuvõtmisest keeldumise korral ettemakset ei tagastata.

3.5. Tagastatava kauba eest tasutud raha makstakse tagasi 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates tellimuse tühistamise päevast.

Teie kohustused

4.1. Teie registreerimisvormis esitatud andmete muutumise korral peate need viivitamatult uuendama.
4.2. Kui te keeldute kauba kättetoimetamise hetkel ilma oluliste põhjusteta kaupa vastu võtmast, peate katma kauba kättetoimetamise kulud.
4.3. E-kaupluse kasutamisel nõustute käesolevate ostu-müügireeglitega ning kohustute neid järgima.
4.4. Kauba eest tasumisel märgite te tellimuse numbri, mis on teie tellimuse unikaalne number, mille järgi me tuvastame teie makse. Kui te ei märgi numbrit, ootame me makse kohta teie kirjalikku kinnitust ja pangaülekande koopiat.

Lonase kohustused

5.1. Piegādāt Klientam pasūtītas preces uz norādīto adresi un saskaņotajā piegādes laikā.

5.2. Ja pasūtījums netiek piegādāts saskaņotajā laikā, Klients ir tiesīgs pieprasīt nokavējuma naudu 0,2% apmērā no pasūtījuma vērtības par katru nokavēto dienu.

5.3. Svarīgu apstākļu dēļ, un, nespējot izgatavot un/vai piegādāt preces, kuras pasūtījis Klients, „Lonas” apņemas piedāvāt Klientam līdzīgu preci. Ja Klients atsakās pieņemt preces analogu, „Lonas” apņemas piecu (5) darba dienu laikā atmaksāt Klienta samaksāto naudu.

Kauba kohaletoimetamine

6.1. Kauba toimetame kohale meie või meie volitatud esindaja.

6.2. Kliendil on kauba kättetoimetamise hetkel kohustus kauba seisukord koos Lonase volitatud esindajaga üle vaadata. Klient vastutab voodi ja sellega kaasneva kauba toimetamise eest eluruumidesse ja voodi kokkupanekukoha ettevalmistuse eest.

6.3. Kui klient allkirjastab arve, loetakse, et kaup on üle antud.

6.4. Kui klient märkab kauba kahjustust, on tal õigus seda mitte vastu võtta ja kohustus märkida see kauba saatelehel/arvel. Kui klient võtab kauba vastu ja allkirjastab saatelehe/arve ilma märkusteta, loetakse, et kaup on üle antud kahjustamata, määrdumata ja heas seisukorras.

6.5. Kauba kohaletoimetamise mõiste hõlmab kauba kohaletoimetamist korteri/maja ukseni vahemikus kell 9–18. Eluruumides transportimine on tasuta. Kui ostjat ei ole kokkulepitud ajal kodus, loetakse, et kaupa ei toimetatud kohale kliendi süül. Sellisel juhul peab klient maksma kordusveo eest uuel kokkulepitud ajal. Kui kaupa ei toimetatud kokkulepitud ajal kohale kliendi süül, on teise kohaletoimetamise hind kliendile 20.00 eurot (km-ga).

6.6.  Voodi sissekandmiseks on vaja 200 cm kõrgust ja  vähemalt 75 cm laiust sissepääsu. Me ei tõsta voodit 100 cm ega kõrgemale. Kaup laaditakse maha ühes kohas ja kantakse vaid uksest sisse. Kui hoones on olemas lift, tuleb kõik tooted sellega transportida. Kui sissepääsuteele on paigaldatud ajutine trepp, peab see vastama tööohutusnõuetele.

6.7. Väikesed voodidefektid parandatakse kohapeal.

Kauba tagastus

7.1. Asjade tagastamine toimub Leedu Vabariigi majandusministri 15. märtsi 2012. a käskkirja nr 217 „Asjade tagastamise ja vahetamise eeskirja kinnitamine” alusel.

7.2. Tagastatav ese peab olema täielikult komplekteeritud. Eseme täieliku komplekteerimise ja pakkimise eest vastutate teie. Kui ese ei ole täielikult komplekteeritud ega kohaselt pakitud, siis meie või meie esindaja võib tagastatavat asja mitte vastu võtta.

7.3. Tagastatav kaup peab olema määrdumata, vastava kaubandusliku välimusega ja samas pakendis, milles see kohale toimetati. Pakend peab olema kahjustamata.

7.4. Tagastatav toode peab vastama lepingu punktile 3.3., s.t toode ei tohi olla valmistatud kliendi esitatud spetsifikatsioonide järgi või selle valmistamisel ei ole ühetähenduslikult lähtutud kliendi individuaalsetest vajadustest (ebastandardsed mõõtmed, värvus jne). Kauba tagastamise korral ettemakset ei tagastata.

7.5. Klient tagastab kauba oma transpordiga, välja arvatud juhul, kui toode tagastatakse ebasobiva kvaliteedi pärast. Kvaliteetse kauba tagastamisel Lonase transpordiga kehtib kogu Leedus tasu 15.00 eurot (km-ga).

7.6. Ebakvaliteetse toote tagastamise korral kohustub Lonas ebakvaliteetse toote vastu võtma ja selle analoogse toote vastu vahetama. Kui analoogset toodet ei ole, peab Lonas toote eest makstud raha kliendile tagastama.

Märkus!

* Juhime teie tähelepanu, et madrats on hügieenitoode. Kui polüetüleenpakend on kahjustatud, siis toodet tagastada ei saa (kehtib madratsite kohta ilma kaitse-/hügieeniümbriseta).

* Kolmevärvilisele madratsikollektsioonile (Tyla®, Harmonija®, Mūza®) kehtib 30-päevane prooviaeg, mille jooksul saab soetatud madratsi vahetada mis tahes muu kolmevärvilise kollektsiooni madratsi vastu, tasudes hügieeniümbrise vahetuse ja ümberpakkimise kulu 15.00 eurot (km-ga).
Individuaalse tellimuse järgi ebastandardsetes mõõtmetes või muude ebastandardsete spetsifikatsioonide järgi (kate, värv jne) valmistatud madratsit ei saa vahetada. Samuti ei saa madratsit vahetada, kui kaitse-/hügieenikangas ja/või plomm on kahjustatud.
Standardsete mõõtmetega madratsid ja madratsikatted leiate www.lonas.ee

*** Kauba tagastamisel Lonase transpordiga kehtib kogu Leedus tasu 15.00 eurot (km-ga).

**** Uuel madratsil ja mööbliesemel on sarnaselt kõigi uute asjadega (nt saabastega) spetsiifiline lõhn, mis tekib sellise uue tooraine kasutamisel nagu polüuretaan, lateks, kangad jne. See on inimese tervisele ohutu ja kaob ajapikku.

***** Raha tagastatakse üksnes toodete eest. Lisateenuste eest raha ei tagastata, nt toote kohaletoimetamine (alates 10 eurost kogu Leedus kuni 57 euroni Neringas), kauba eest tasumine sularahas kättesaamise hetkel (+1.50 eurot) jms.

Vastutus

8.1. Klient vastutab täielikult tellimisvormis märgitud andmete õigsuse eest. Kui klient ei esita tellimisvormis täpseid andmeid, ei vastuta Lonas selle tõttu tekkinud tagajärgede eest.

8.2. Teie vastutate e-kaupluse kasutamise käigus tehtud toimingute eest.

8.3. Teie vastutate tunnuskoodi edastamise eest kolmandatele isikutele. Kui kolmandad isikud kasutavad teie tunnuskoodi, vastutate teie kolmanda osapoole tegevuse eest.

8.4. Meie ei vastuta teiste ettevõtete kodulehtedel esitatud teabe eest, isegi kui te satute nendele kodulehtedele meie e-kaupluses olevate linkide kaudu.

8.5. Kahju korral hüvitab süüdi olev pool teisele poolele tekkinud kahju.

Infoedastus

9.1. Meie saadame kõik teated teie registreerimisvormis märgitud e-posti aadressil.

9.2. Teie saadate kõik teated ja küsimused meie e-kaupluse jaotises „Kontakt“ märgitud aadressil või e-posti aadressil.

Lõppsätted

10.1. Käesolevatele reeglitele kohaldub Leedu Vabariigi õigus.

10.2. Kõik käesolevate reeglite täitmisest tulenenud lahkhelid lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei õnnestu saavutada, lahendatakse lahkhelid Leedu Vabariigi seaduses sätestatud korras.