Teie sirvimiskogemuse parandamiseks on kodulehel kasutusel küpsised. Teil on võimalik kõik küpsised oma lehitsejas millal tahes kustutada. Täpsem info Lonase privaatsuspoliitikas. Nõustun
Ostu-müügireeglid
Üldsätted

1. Ostu-müügireeglid (edaspidi: reeglid) on juriidiliselt kohustuslik dokument, millega sätestatakse ostja (edaspidi: klient, teie) ja müüja (edaspidi: Lonas, meie) omavahelised õigused, kohustused ja vastutus, kui te soetate kaupa Lonase e-kauplusest Lonas.ee aadressil https://www.lonas.ee/ (edaspidi: kauplus, e-kauplus).

Lepingu sõlmimise hetk

2.1. Ostja ja müüja vaheline leping loetakse sõlmituks hetkest, mil te olete e-kaupluses täitnud ostukorvi, märkinud sihtaadressi, valinud makseviisi ja tutvunud meie reeglitega ning tellite Lonase tooted ja/või teenused.

2.2. Leping hakkab kehtima siis, kui teie tellite kauba ja meie saadame teile teie märgitud e-posti aadressil tellimuse saamise kohta kinnituse, ning leping kehtib täieliku kauba kohaletoimetamise ja arveldamiseni.

2.3. Kõik müüja ja ostja vahel sõlmitud lepingud on e-kaupluses hoiul kuni lepingutingimuste täieliku täitmiseni.

Kliendi õigused

3.1. Kliendil on õigus osta kauplusest kaupa käesolevas eeskirjas ja kaupluse sätestatud korras.

3.2. Kahe nädala jooksul on teil võimalik oma tellimus ilma põhjuseid märkimata kirjalikus vormis (nt kirja teel, märgitud e-posti aadressil) tühistada või tagastada saadud tooted isegi juhul, kui olete tellimuse esitanud juriidilise isikuna (ettevõtete tellimused). Tähtaega hakatakse arvestama kauba kättesaamise päevast ja arvestatakse teie kirjaliku loobumise saamiseni. Et tühistamine oleks õiguslikult kehtiv, piisab loobumisteate õigeaegsest saatmisest või toodete tagastamisest. Tellimuse tühistamisest teatage aadressil e-pood@lonas.ee.

3.3. Tellimuse tühistusõigus ei kehti:

3.3.1. kaubale, mis on toodetud kliendi esitatud spetsifikatsioonide järgi või mille valmistamisel on ühetähenduslikult lähtutud individuaalsetest vajadustest;

3.3.2. muudel juhtudel, kui ostu-müügilepingust ei ole Leedu Vabariigi seaduse järgi võimalik taganeda.

3.4. Punkti 3.3 alapunktidele vastava kauba vastuvõtmisest keeldumise korral ettemakset ei tagastata.

3.5. Tagastatava kauba eest tasutud raha makstakse tagasi 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates tellimuse tühistamise päevast.

3.6. Klient kohustub tellitud kauba vastu võtma 60 päeva jooksul alates tellimuse esitamispäevast, vastasel juhul on müüjal õigus tellimus ilma hoiatuseta tühistada.

Müüja õigused

4.1. Kui klient püüab e-kaupluse tööd või stabiilset toimimist kahjustada, võime me tema e-kaupluse kasutamist ilma eelneva hoiatuseta piirata või selle peatada või erandjuhtudel ostja registreeringu tühistada.

4.2. Oluliste asjaolude korral võib müüja e-kaupluse tegevuse ajutiselt või üldse lõpetada, sellest kliendile ette teatamata.

4.3. Müüja võib käesoleva eeskirja tingimusi ühepoolselt muuta.

Lonase kohustused

5.1. Toimetada tellitud kaup kliendile märgitud aadressil ja kokkulepitud tarneaja jooksul.

5.2. Kui tellimust ei toimetata kohale kokkulepitud ajal, on kliendil õigus küsida iga viivitatud tööpäeva eest viivist 0,2% tellimuse väärtusest.

5.3. Oluliste asjaolude korral ja kui puudub võimalus kliendi tellitud kaup valmistada ja/või kohale toimetada, peab Lonas kliendile pakkuma analoogse toote. Kui klient keeldub toote analoogist, kohustub Lonas makstud raha kliendile tagastama viie (5) tööpäeva jooksul.

5.4. Müüja kinnitab, et ostja märgitud isikuandmeid töödeldakse üksnes e-kaupluses Lonas.ee pakutavate teenuste kohaseks osutamiseks ostjatele. Samuti kinnitab müüja, et ostja märgitud isikuandmeid töödeldakse müüja tegevuse analüüsi ja otseturunduse eesmärgil, kui ostja on andnud seesuguse nõusoleku ja ei ole seda tühistanud.

5.5. Müüja kohustub mitte avaldama ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud müüja partneritele, kes osutavad kauba kohaletoimetamise või muid ostja tellimuse kohase täitmisega seotud teenuseid. Kõikidel muudel juhtudel võib ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele avaldada üksnes Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.

Kauba kohaletoimetamine

6.1. Kauba toimetame kohale meie või meie volitatud esindaja.

6.2. Kliendil on kauba kättetoimetamise hetkel kohustus kauba seisukord koos Lonase volitatud esindajaga üle vaadata. Klient vastutab voodi ja sellega kaasneva kauba toimetamise eest eluruumidesse ja voodi kokkupanekukoha ettevalmistuse eest.

6.3. Kui klient allkirjastab arve, loetakse, et kaup on üle antud.

6.4. Kui klient märkab kauba kahjustust, on tal õigus seda mitte vastu võtta ja kohustus märkida see kauba saatelehel/arvel. Kui klient võtab kauba vastu ja allkirjastab saatelehe/arve ilma märkusteta, loetakse, et kaup on üle antud kahjustamata, määrdumata ja heas seisukorras.

6.5. Kauba kohaletoimetamise mõiste hõlmab kauba kohaletoimetamist korteri/maja ukseni vahemikus kell 9–18. Kauba kandmine eluruumides on tasuta. Kui ostjat ei ole kokkulepitud ajal kodus, loetakse, et kaupa ei toimetatud kohale kliendi süül. Sellisel juhul peab klient maksma kordusveo eest uuel kokkulepitud ajal. Kui kaupa ei toimetatud kokkulepitud ajal kohale kliendi süül, on teise kohaletoimetamise hind kliendile 15.00 eurot (km-ga).

6.6. Voodi sissekandmiseks on vaja 200 cm kõrgust ja vähemalt 75 cm laiust sissepääsu. Me ei tõsta voodit 100 cm ega kõrgemale. Kaup laaditakse maha ühes kohas ja kantakse vaid uksest sisse. Kui hoones on olemas lift, tuleb kõik tooted sellega transportida. Kui sissepääsuteele on paigaldatud ajutine trepp, peab see vastama tööohutusnõuetele.

6.7. Väikesed voodidefektid parandatakse kohapeal.

6.8. Valmis toodetud, tarnevalmis ja kliendi tasutud tooteid hoitakse laos kuni kokkulepitud tarnekuupäevani, välja arvatud juhul, kui klient ja LONAS lepivad kokku teisiti. Kui klient keeldub pärast kokkulepitud tarnekuupäeva tooteid vastu võtmast, kohaldub iga viivitatud kalendripäeva eest 1 euro laotasu. Valmis toodetud ja tarnevalmis, kuid kliendi poolt tasumata tooteid hoitakse laos 14 kalendripäeva, välja arvatud juhul, kui klient ja LONAS lepivad kokku teisiti.

Kauba tagastus

7.1. Tagastatav ese peab olema täielikult komplekteeritud. Eseme täieliku komplekteerimise ja pakkimise eest vastutate teie. Kui ese ei ole täielikult komplekteeritud ega kohaselt pakitud, siis meie või meie esindaja ei pruugi tagastatavat asja vastu võtta.

7.2. Tagastatav kaup peab olema määrdumata, vastava kaubandusliku välimusega ja samas pakendis, milles see kohale toimetati. Pakend peab olema kahjustamata.

7.3. Tagastatav toode peab vastama lepingu punktile 3.3., s.t toode ei ole valmistatud kliendi esitatud spetsifikatsioonide järgi või selle valmistamisel ei ole ühetähenduslikult lähtutud kliendi individuaalsetest vajadustest (ebastandardsed mõõtmed, värvus jne). Kauba tagastamise korral ettemakset ei tagastata.

7.4. Klient tagastab kauba oma transpordiga (välja arvatud juhul, kui toode tagastatakse ebasobiva kvaliteedi pärast), tasudes ümberpakkimise kulu 5.00 eurot (sh km). Kvaliteetse kauba tagastamisel Lonase transpordiga kehtib kogu Eestis tasu 15.00 eurot (sh km) – 10.00 eurot (sh km) transpordikulu ja 5.00 eurot (sh km) ümberpakkimise kulu.

7.5. Ebakvaliteetse toote tagastamise korral kohustub Lonas ebakvaliteetse toote vastu võtma ja selle analoogse toote vastu vahetama. Kui analoogset toodet ei ole, peab Lonas toote eest makstud raha kliendile tagastama.

Märkus:

* Juhime tähelepanu sellele, et madrats on hügieenitoode. Kui polüetüleenpakend on kahjustatud, siis toodet tagastada ei saa (see kehtib ilma kaitse-/hügieeniümbriseta madratsite kohta).

** Kolmevärvilisele madratsikollektsioonile (Tyla®, Harmonija®, Mūza®) kehtib 30-päevane prooviaeg, mille jooksul saab soetatud madratsi vahetada mis tahes muu kolmevärvilise kollektsiooni madratsi vastu, tasudes hügieeniümbrise vahetuse, transpordi ja ümberpakkimise kulu 15.00 eurot (km-ga).

Individuaalse tellimuse järgi ebastandardsetes mõõtmetes või muude ebastandardsete spetsifikatsioonide järgi (ümbriskate, värv jne) valmistatud madratsit ei saa vahetada, kui kaitse-/hügieenikangas ja/või plomm on kahjustatud.

Standardsete mõõtmetega madratsid ja madratsikatted leiate www.lonas.ee.

*** Kauba tagastamisel Lonase transpordiga kehtib kogu Eestis tasu 15.00 eurot (km-ga) – 10.00 eurot (sh km) transporditasu ja 5.00 eurot (sh km) ümberpakkimise tasu.

**** Uuel madratsil ja mööbliesemel on sarnaselt kõigi uute asjadega (nt saabastega) spetsiifiline lõhn, mis tekib sellise uue tooraine kasutamisel nagu polüuretaan, lateks, kangad jne. See on inimese tervisele ohutu ja kaob ajapikku.

***** Raha tagastatakse üksnes toodete eest. Lisateenuste eest raha ei tagastata, nt toote kohaletoimetamine (alates 10 eurost kogu Eestis), kauba eest tasumine sularahas kättesaamise hetkel (+1.5 eurot) jms.

Vastutus

8.1. Klient vastutab täielikult tellimisvormis märgitud andmete õigsuse eest. Kui klient ei esita tellimisvormis täpseid andmeid, ei vastuta Lonas selle tõttu tekkinud tagajärgede eest.

8.2. Teie vastutate e-kaupluse kasutamise käigus tehtud toimingute eest.

8.3. Teie vastutate tunnuskoodi edastamise eest kolmandatele isikutele. Kui kolmandad isikud kasutavad teie tunnuskoodi, vastutate teie kolmanda osapoole tegevuse eest.

8.4. Meie ei vastuta teiste ettevõtete kodulehtedel esitatud teabe eest, isegi kui te satute nendele veebilehtedele meie e-kaupluses olevate linkide kaudu.

8.5. Kahju korral hüvitab süüdi olev pool teisele poolele tekkinud kahju.

Infoedastus

9.1. Meie saadame kõik teated teie registreerimisvormis märgitud e-posti aadressil.

9.2. Teie saadate kõik teated ja küsimused meie e-kaupluse jaotises „Kontakt“ märgitud aadressil või e-posti aadressil.

Lõppsätted

10.1. Käesolevatele reeglitele kohaldub Eesti Vabariigi õigus.

10.2. Kõik käesolevate reeglite täitmisest tulenenud lahkhelid lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei õnnestu saavutada, lahendatakse lahkhelid Eesti Vabariigi seaduses sätestatud korras.