Teie sirvimiskogemuse parandamiseks on kodulehel kasutusel küpsised. Teil on võimalik kõik küpsised oma lehitsejas millal tahes kustutada. Täpsem info Lonase privaatsuspoliitikas. Nõustun
Kauba vahetus ja tagastuseeskiri
1. Üldsätted

1.1. Käesolev kauba vahetus- ja tagastuseeskiri (edaspidi: Eeskiri) kohaldub toodetele, mida UAB Lonas, registrikood 156871188, aadress Ukmergės g. 18, Jonava, tel  +372 555 149 00, e-post e-pood@lonas.ee (edaspidi: Lonas), müüb tarbijatele (edaspidi: Klient).

1.2. Käesolevas dokumendis on ära toodud Lonase informatsioon, mis tuleb Leedu Vabariigi õigusaktide kohaselt Kliendile esitada.

1.3. Käesolevas kauba vahetus- ja tagastuseeskirjas kasutatavad mõisted on märgitud suurtähega (välja arvatud juhul, kui kontekst nõuab muud tähendust) ning neid tõlgendatakse samamoodi nagu Lonase ja Kliendi vahel sõlmitud ostu-müügilepingus.

2. Kvaliteetsete toodete vahetus- ja tagastustingimused ja -kord

2.1. Klient võib kvaliteetse toote tagastada ja vahetada selle analoogse või muu toote vastu või saada toote eest makstud raha tagasi (raha tagasisaamise garantii) 14 kalendripäeva jooksul alates toote kättetoimetamise päevast (kui vastavas Kliendile esitatud dokumendis ei ole märgitud pikemat ajavahemikku).

2.2. Klient võib kasutada raha tagasisaamise ja/või toote vahetuse garantiid, kui kaupa ei ole kasutatud, see on rikkumata, endise kaubandusliku välimusega, selle kasutusomadused on säilinud ja Kliendil on tõendid, mis kinnitavad, et ta on esemed ostnud Lonasest.

2.3. Kvaliteetse kauba tagastamisel nõustub Klient, et Lonase esindajad hindavad veel kord tagastatavat toodet. Kui hindamisel tehakse kindlaks, et tagastatav kvaliteetne toode vastab käesolevas Eeskirjas sätestatud nõuetele, tagastatakse raha 14 p jooksul alates kauba vastuvõtmisest või kohaletoimetamisest mis tahes müügipunkti. Kui toode ei vasta käesolevas Eeskirjas sätestatud nõuetele, tagastatakse toode Kliendile. Toote üleandmise viisi asjus peab Lonas Kliendiga viivitamatult Kliendi märgitud kontaktandmetel ühendust võtma. Kui tagastatav toode ei vasta käesolevas Eeskirjas sätestatud nõuetele, kuid Klient keeldub tagastatavat toodet vastu võtmast või toodet ei õnnestu Lonasest olenemata põhjustel Kliendile tagastada, hoiab Lonas toodet kuni 30 (kolmkümmend) kalendripäeva pärast viimast Kliendiga ühendusevõtmist toote üleandmisviisi asjus. Kvaliteetsete toodete saatekulu katab klient (ostu-müügireeglite punkt 7).

2.4. Tagastatav kohase kvaliteediga kaup peab vastama järgmistele nõuetele:

2.4.1. Tagastatav kaup peab olema korralikus originaalpakendis;

2.4.2. Tagastatav kaup ei tohi olla Kliendi poolt rikutud, tagastatava kauba kasutusomadused peavad olema alles, kaup peab olema sama komplektsusega nagu saamise hetkel (sealhulgas kingitused ja muud lisad);

2.4.3. Tagastatav kaup ei tohi olla Kliendi poolt kasutatud;

2.4.4. Tagastatav kaup ei tohi olla minetanud kaubanduslikku välimust;

2.4.5. Tagastatav kaup ei kuulu Ostu-müügileping punktis 3.3. märgitud toodete kategooriasse.

2.5. Toote tagastamisel täidetakse kaubatagastusakt (Eeskirja lisa 1), mis esitatakse müüjale koos tagastatava tootega.

2.6. Kaubatagastusaktile lisatakse kassaaparaadi kviitung või ostu-müügitšekk või muu toote Lonaselt ostmist tõendav dokument (käibemaksu sisaldav arve, maksekaardi konto väljavõte, maksekaardi lugeri kviitung jm). Kui klient ei esita toote ostu-müügidokumenti, siis toode asendatakse või muud kaubatagastusaktis märgitud Kliendi nõuded täidetakse üksnes Lonase nõusoleku korral.

2.7. Eeskirja punktides 2.4.1., 2.4.3. ja 2.4.4. sätestatud nõudeid ei kohaldata juhul, kui Lonas pakub tooteid selle Eeskirja punkti 3 järgi prooviperioodiks.

2.8. Kvaliteetse toote saab analoogse või muu toote vastu vahetada ainult ühe korra. Kui Klient soovib kvaliteetse toote vahetada uue kallima toote vastu, tasub Klient hinnavahe.

2.9. Kõik kaebused saab esitada UAB Lonas elektronpostil kokybe@lonas.lt, telefonil  +372 555 149 00

või kirjalikult aadressil UAB Lonas, Ukmergės g. 18, 55418, Jonava, Leedu. Lonasel on õigus kaebuseid menetleda 30 (kolmkümmend) päeva nende saamisest, välja arvatud juhul, kui Leedu Vabariigi õigusaktides on sätestatud muud tähtajad. Keerukate juhtude korral võib seda tähtaega pikendada täiendavalt 15 (viieteistkümneks) päevaks. Vastused kaebuste asjus esitatakse Kliendile elektronposti või telefoni teel või Kliendi märgitud aadressil.

3. Kauba prooviperiood

Lonas võib teatud toodete puhul pakkuda prooviperioodi võimalust. Toote prooviperiood on märgitud Ostu-müügilepingus või toote kasutusjuhendis (Garantiikirjas). Toote prooviperioodi kestel on Kliendil õigus tagastada kasutatud toode (Kliendil on kasutatud toote tagastamise korral Ostu-müügilepingus sätestatud õigused). Prooviperiood kehtib üksnes siis, kui see on sätestatud Ostu-müügilepingus või toote kasutusjuhendis (Garantiikirjas).

* Leedu madratsikollektsioonile (Tyla®, Harmonija®, Mūza®) kehtib 30-päevane prooviaeg, mille jooksul saab soetatud madratsi vahetada kollektsiooni mis tahes muu madratsi vastu, tasudes hügieeniümbrise vahetuse ja ümberpakkimise kulu 15.00 eurot (km-ga). Kui madratsi kaitse-/hügieenikangas ja/või plomm on kahjustatud, siis vahetada ei saa.

4. Ebakvaliteetsete toodete tagastustingimused ja -kord

4.1. Ebakvaliteetse toote soetamise korral on Kliendil Leedu Vabariigi tsiviilkoodeksis ja jaekaubanduseeskirjas (Leedu Vabariigi Valitsuse määrus nr 697; 11.06.2001) sätestatud õigused.

4.2. Seadusjärgse garantii (2 aastat) kehtivusajal on ebakvaliteetse kauba tagastus Leedu Vabariigi territooriumil Kliendi jaoks tasuta.

4.3. Seadusjärgse garantii (2 aastat) kehtivusajal võib Klient nõuda toote puuduste tasuta kõrvaldamist, mittekvaliteetse toote asendamist analoogse või muu kvaliteetse tootega ja toote hinna alandamist või lepingu ühepoolselt lõpetada ja nõuda tasutud summa tagastamist. Kliendil ei ole lepingu lõpetamise õigust, kui toote puudus on väheoluline. Kui Klient soovib ebakvaliteetse toote vahetada uue kallima toote vastu, tasub Klient hinnavahe.

4.4. Toote kommertsgarantii tähtaeg ja selle kohaldamistingimused on märgitud toote kasutusjuhendis, mille Klient saab koos tootega või teises eraldi dokumendis (garantiikirjas), mis lisatakse tootele. Garantiiperioodi hakatakse arvestama toote kohaletoimetamise päevast.

4.5. Tootegarantii kasutamise korral ei hakata selle toote garantiiperioodi uuesti arvestama – garantiiperioodi arvestatakse toote esmase kohaletoimetamise kuupäevast. Aega, mil Klient ei saanud eset puuduste tõttu kasutada, ei lisata garantiitähtajale.

4.6. Toodete vahetamise korral toimetatakse tooted kohale hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates Kliendi tellimuse vastuvõtmisest, kui Klient ja Lonas ei ole teisiti kokku leppinud ega kindlaks määranud.

5. Kauba eest tasumine ja kohaletoimetus

5.1. Kui Klient tasub kauba eest valitud e-panga kaudu täies mahus pangaülekandega ette (ettemaksena), tähendab toote kohaletoimetamine Kliendile ühtaegu ka Lonase kinnitust, et toote eest on kohaselt tasutud – sellisel juhul allkirjastab Klient vastavad dokumendid, mis tõendavad kauba kättesaamist. Kauba eest tasumisel sularahas või pangakaardiga kättetoimetamise/-saamise hetkel allkirjastatakse vastavad dokumendid, mis kinnitavad kauba kättesaamist ja kauba eest tasumist.

5.2. Toote kohaletoimetamise tähtaeg valitakse müügi hetkel ja sellele võib kuluda 4–33 tööpäeva alates Kliendi tellimuse vastuvõtmisest, kui Klient ja Lonas ei ole kokku leppinud ega kindlaks määranud teisiti.

5.3. Valmistatud ja tarnevalmis Kliendi tasutud tooteid hoitakse laos 30 kalendripäeva, välja arvatud juhul, kui Klient ja Lonas lepivad kokku teisiti. Kui Klient viivitab kauba vastuvõtmisega, loetakse, et Klient on kaubast loobunud ja selle eest tasutud ettemakset ei tagastata. Valmistatud ja tarnevalmis, kuid Kliendi poolt tasumata tooteid hoitakse laos 14 kalendripäeva, välja arvatud juhul, kui Klient ja Lonas lepivad kokku teisiti.

5.4. Toote nimetus ja peamised omadused on esitatud toote kasutusjuhendis, mis lisatakse saadetisele.

7. Küsimuste korral

Küsimuste korral võtke Lonasega ühendust elektronposti aadressil e-pood@lonas.ee, telefonil  +372 555 149 00

või kirjalikult aadressil UAB Lonas, Ukmergės g. 18, 55418, Jonava, Leedu. Aitame meelsasti ja jagame vajalikku infot.